Ärende: Lex Sarah - Attendo Tallbacken Asyl & PUT

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-07-11
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:128

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-07-11 Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex Sarah
2017-10-27 Sammanfattning av utredning enlig lex Sarah, Attendo Tallbacken Asyl & PUT
2017-07-11 Information till Socialnämnden om inkommen rapport enligt Lex Sarah

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-14 Socialnämnden §90 Meddelanden
2017-09-19 Socialnämnden §71 Meddelanden