Ärende: Detaljplan för kv Banken m.fl. inom stadsdelen Skytteholm

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-18
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:146

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-18 Detaljplan för kv Banken m.fl. inom stadsdelen Skytteholm
2017-09-18 Detaljplan för kv Banken m.fl. inom stadsdelen Skytteholm
2017-10-05 Angående detaljplan för del av kv Banken m fl, inom stadsdelen Skytteholm
2017-09-18 Detaljplan för kv Banken m.fl. inom stadsdelen Skytteholm

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-19 Kultur- och fritidsnämnden §65 Meddelanden