Ärende: Motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön (M 6/13)

Information om ärendet

Skapat datum:
2013-03-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2013:94

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2015-03-10 Protokollsbilaga 4, KF/2015-03-02 § 32 Yttrande (V) Protokollsbilaga 4, KF/2015-03-02 § 32 Yttrande (V) (pdf, 300 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 233 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KF/2017-06-19 § 233 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön (Rtf, 120 kB)
2015-03-10 Protokollsbilaga 5, KF/2015-03-02 § 32 Yrkande (V), (MP), (S) Protokollsbilaga 5, KF/2015-03-02 § 32 Yrkande (V), (MP), (S) (pdf, 188 kB)
2015-03-06 Protokollsutdrag KF/2015-03-02 § 32 Protokollsutdrag KF/2015-03-02 § 32 (Rtf, 137 kB)
2017-02-03 KF/2017-01-30 § 33 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råsta-sjön KF/2017-01-30 § 33 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råsta-sjön (Rtf, 156 kB)
2017-03-09 KF/2017-03-06 § 68 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KF/2017-03-06 § 68 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön (Rtf, 156 kB)
2017-04-03 KF/2017-03-27 §114 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KF/2017-03-27 §114 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön (Rtf, 156 kB)
2015-02-04 Svar på motion från Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön Svar på motion från Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön (rtf, 125 kB)
2015-02-19 Protokollsbilaga 7, KS/2015-02-16 § 27 Yrkande (V) Protokollsbilaga 7, KS/2015-02-16 § 27 Yrkande (V) (pdf, 1,3 MB)
2017-01-19 KS/2017-01-16 § 13 Protokollsbilaga 10 KS/2017-01-16 § 13 Protokollsbilaga 10 (pdf, 274 kB)
2017-01-17 KS/2017-01-16 § 13 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2017-01-16 § 13 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön (Rtf, 165 kB)
2016-12-30 Svar på motion av Thomas Magnusson, mfl (V) om naturreservat runt Råstasjön, M6/13 Svar på motion av Thomas Magnusson, mfl (V) om naturreservat runt Råstasjön, M6/13 (rtf, 126 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §301 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön
2017-09-06 KF/2017-08-28 §268 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KF/2017-08-28 §268 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön (Rtf, 156 kB)
2013-03-22 Motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön Motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön (pdf, 285 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 §192 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KF/2017-05-29 §192 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön (Rtf, 156 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 148 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KF/2017-04-24 § 148 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön (Rtf, 156 kB)
2015-02-17 Protokollsutdrag KS/2015-02-16 § 27 Protokollsutdrag KS/2015-02-16 § 27 (rtf, 142 kB)
2017-09-29 KF/2017-09-25 Protokollsbilaga 3 § 301

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-02-16 Kommunstyrelsen §27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön (M 6/13)
2017-09-25 Kommunfullmäktige §301 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön
2017-03-27 Kommunfullmäktige §114 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön
2017-01-30 Kommunfullmäktige §33 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råsta-sjön
2017-04-24 Kommunfullmäktige §148 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön
2017-01-16 Kommunstyrelsen §13 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön
2017-06-19 Kommunfullmäktige §233 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön
2017-08-28 Kommunfullmäktige §268 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön
2015-03-02 Kommunfullmäktige §32 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljusling (V) om naturreservat runt Råstasjön
2017-05-29 Kommunfullmäktige §192 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön
2017-03-06 Kommunfullmäktige §68 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön