Ärende: Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-06-12
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:493

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-09-21 TJÄNSTESKRIVELSE BN 20161019 Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus TJÄNSTESKRIVELSE BN 20161019 Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus (rtf, 29,7 MB)
2015-07-06 Fotografi från plats, Fregatten 1
2016-10-18 Svar på fastighetsägarnas frågor vid mötet den 13 oktober
2017-10-30 BILAGA 1, antikvarisk konsekvensbeskrivning Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus
2016-09-20 KOMMUNICERING TJÄNSTESKRIVELSE BN 20161019 Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus
2016-10-17 Bilagor till yttrande, Fregatten 1
2016-11-01 Tillägg till tjänsteskrivelse Tillägg till tjänsteskrivelse (rtf, 150 kB)
2017-06-30 Rättidsprövning, inkommen överklagan till Länsstyrelsen. Fregatten 1
2015-06-12 Kontrollansvarig, Fregatten 1
2015-06-12 Foto av byggnad, Fregatten 1
2015-06-18 Bekräftelsebrev, Fregatten 1
2016-06-16 Begäran om beslut, Fregatten 1
2015-07-06 E-post angående antikvarie, Fregatten 1
2016-08-03 Fullmakt, Fregatten 1
2016-12-05 Mottagningsbevis, Fregatten 1
2017-05-30 Beslut från länsstyrelsen, Fregatten 1
2017-10-30 BILAGA 2, foto 2015-07-01 Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus
2017-11-10 E-post yttrande till MMD
2015-06-12 Plan,fasad och sektion, Fregatten 1
2016-08-24 Avskrivning bygglov Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus
2016-12-15 Överklagande, Fregatten 1
2017-10-03 Underrättelse från MMD, Fregatten 1
2015-10-27 Antikvarisk utredning, Fregatten 1
2016-07-22 E-post angående beslut i ärendet, Fregatten 1
2016-09-06 Svar angående ärenden, Fregatten 1
2017-10-23 TJÄNSTESKRIVELSE BN 8 nov 2017 Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus
2017-11-09 BND/2017-11-08 §146 Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus
2016-08-26 Begäran om beslut. Fregatten 1
2015-06-12 Ansökan om rivningslov, Fregatten 1
2015-06-12 Fullmakt rivningsanmälan, Fregatten 1
2015-06-12 Tomtkartor, Fregatten 1
2015-06-12 Ritning för tänkt nybyggnad, Fregatten 1
2016-08-02 E-post angående fullmakt, Fregatten 1
2016-09-06 Följebrev till brev, Fregatten 1
2017-10-05 Dagboksblad med beslut om anstånd, Fregatten 1
2016-10-19 Mejlkorrespondensen, Fregatten 1
2016-10-17 Yttrande, Fregatten 1
2016-11-11 BBND/2016-11-09 §133 Fregatten 1 Rivning av enbostadshus, lov i efterhand
2016-12-16 Rättidsprövning, Fregatten 1
2016-12-20 Mottagningsbevis, Fregatten 1

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-08 Byggnadsnämnden §146 Fregatten 1, Resedavägen 2 Rivning av enbostadshus
2016-11-09 Byggnadsnämnden §133 Fregatten 1 Rivning av enbostadshus, lov i efterhand
2016-10-19 Byggnadsnämnden 21 Fregatten 1 Rivning av enbostadshus, lov i efterhand