Ärende: Fråga av Ola Håkansson (MP) till TNs ordf om inomhusluften på Ulriksdalsskolan

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-28
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:262

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-08-28 Fråga av Ola Håkansson (MP) till TNs ordf om inomhusluften på Ulriksdalsskolan Fråga av Ola Håkansson (MP) till TNs ordf om inomhusluften på Ulriksdalsskolan (pdf, 86 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 257 Enkel fråga av Ola Håkansson (MP) till tekniska nämndens ordförande angående inomhusluften på Ulriksdalsskolan KF/2017-08-28 § 257 Enkel fråga av Ola Håkansson (MP) till tekniska nämndens ordförande angående inomhusluften på Ulriksdalsskolan (Rtf, 156 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-08-28 Kommunfullmäktige §257 Enkel fråga av Ola Håkansson (MP) till tekniska nämndens ordförande angående inomhusluften på Ulriksdalsskolan