Ärende: Interpellation av Arne Öberg (S) till TNs ordf ang bomkörning

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:258

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 296 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående bomkörning
2017-08-25 Interpellation av Arne Öberg (S) till TNs ordf ang bomkörning Interpellation av Arne Öberg (S) till TNs ordf ang bomkörning (pdf, 176 kB)
2017-09-14 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till TNs ordf ang bomkörning Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till TNs ordf ang bomkörning (doc, 52 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 291 Nya interpellationer KF/2017-08-28 § 291 Nya interpellationer (Rtf, 157 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §296 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående bomkörning
2017-08-28 Kommunfullmäktige §291 Nya interpellationer