Ärende: Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige mandatperioden 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-11-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:436

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-10-31 Avsägelse av ersättarplats i Käppalas förbundsfullmäktige
2016-12-28 KF/2016-12-19 § 356 Fyllnadsval i Käppala förbundsfullmäktige KF/2016-12-19 § 356 Fyllnadsval i Käppala förbundsfullmäktige (Rtf, 158 kB)
2017-02-06 KF/2017-01-30 § 47 Fyllnadsval i Käppala förbundsfullmäktige KF/2017-01-30 § 47 Fyllnadsval i Käppala förbundsfullmäktige (Rtf, 158 kB)
2015-12-10 KF/2015-12-01 Protokollsutdrag § 282
2016-08-22 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige
2016-11-22 Avsäger mig felaktig nominering till Käppalaförbundets förbundsfullmäktige
2016-12-28 Socialdemokraternas nomineringar till Käppalaförbundet och Norrvatten
2015-10-21 Valärenden folkpartiet
2015-12-10 KF/2015-12-01 Protokollsutdrag § 278
2017-10-25 Vänsterpartiets nominering till Käppalaförbundet
2015-11-27 Avsägelse Käppala och Norrvatten
2016-08-31 KF/2016-08-29 § 233 Avsägelse i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige
2015-12-10 KF/2015-12-01 Protokollsutdrag § 283
2016-10-31 Socialdemokraternas nomineringar till mhn, Norrvatten samt käppalaförbundet
2016-11-03 KF/2016-10-31 §294 Avsägelse i Käppala förbundsfullmäktige
2016-11-03 KF/2016-10-31 §299 Fyllnadsval i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 373 Fyllnadsval i kommunalförbundet Käppalas förbundsullmäktige KF/2017-10-30 § 373 Fyllnadsval i kommunalförbundet Käppalas förbundsullmäktige (Rtf, 227 kB)
2014-11-27 Protokollsutdrag KF/20141125 § 207
2016-12-12 Vänsterpartiets nomineringar till byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt Käppalaförbundet
2015-10-21 ombud avsägelse

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-08-29 Kommunfullmäktige §233 Avsägelse i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige
2017-01-30 Kommunfullmäktige §47 Fyllnadsval i Käppala förbundsfullmäktige
2014-11-25 Kommunfullmäktige §207 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige mandatperioden 2015-2018 (KS/2014:436)
2016-12-19 Kommunfullmäktige §356 Fyllnadsval i Käppala förbundsfullmäktige
2015-12-01 Kommunfullmäktige §278 Avsägelser i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige
2017-10-30 Kommunfullmäktige §373 Fyllnadsval i kommunalförbundet Käppalas förbundsullmäktige
2016-10-31 Kommunfullmäktige §294 Avsägelse i Käppala förbundsfullmäktige