Ärende: Rapport från Kompetensförvaltningen angående sommarjobb för ensamkommande flyktingungdomar 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-29
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:162

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-29 Sommarjobb 2017 - Ensamkommande flyktingungdomar

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-17 Socialnämnden §77 Meddelanden