Ärende: Detaljplan för del av Nationalarenan

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-18
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:312

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-19 Detaljplan för del av Nationalarenan 1 Detaljplan för del av Nationalarenan 1 (rtf, 3,5 MB)
2017-10-10 Detaljplan för del av kv Nationalarenan
2017-10-10 Behovsbedömning kv Nationalarenan Arena Gate
2017-11-16 Yttrande LFV
2017-10-10 Omhändertagande av dagvatten
2017-10-25 BND/2017-10-18 §122 Detaljplan för del av kv. Nationalarenan
2017-11-01 Fullständig fastighetsfört.
2017-11-02 Karta lappning
2017-10-10 Plankarta samråd Arena gate A2
2017-10-10 PM01-Bedömning stomljud och vibrationer
2017-10-10 Fotografi över Nationalarenan
2017-11-02 Sändlista
2017-11-16 Yttrande MSB
2017-11-16 Yttrande Norrvatten
2017-10-10 Planbeskrivning kv Nationalarenan Arena Gate samråd
2017-06-13 BND/2017-06-07 §67 Detaljplan för del av Nationalarenan 1
2017-10-10 Påbyggnad Arena Gate brandskydd
2017-10-10 Fotografi över Nationalarenan
2017-11-01 Samrådsbrev arenagate
2017-10-10 Yttrande Länsstyrelsen
2017-11-16 Vattenfall Eldistribution

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-06-07 Byggnadsnämnden §67 Detaljplan för del av Nationalarenan 1
2017-10-18 Byggnadsnämnden §122 Detaljplan för del av kv. Nationalarenan