Ärende: Upphandling av biblioteksdatasystem

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-03-17
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:46

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-24 Bilaga Krav GDPR
2017-05-24 Bilaga Kravspecifiktion
2017-05-24 2.KRAVSPECIFIKATION
2017-06-07 KFN §40 Upphandling av biblioteksdatasystem
2017-04-04 Upphandling bibliotekssystem
2017-05-24 1.UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
2017-10-24 Option 1 och 2
2017-05-24 Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Solna stad
2017-05-24 Bilaga Anbudets undertecknade och sanningsförsäkran
2017-10-25 Sekretessbelagt Upphandlingssekretess
2017-05-24 3.AVTALSVILLKOR
2017-09-28 Tilldelning i samordnad upphandling av bibliotekssystem
2017-09-27 Upphandlingsprotokoll Samordnad upphandling av bibliotekssystem ref.nr 2017-120

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-19 Kultur- och fritidsnämnden §59 Sekretessbelagd