Ärende: Plan för säkrare och tryggare skolvägar i Solna stad

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-11-02
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:164

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-03 Plan säkrare skolvägar Plan säkrare skolvägar (pdf, 181 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-16 Kultur- och fritidsnämnden §68 Information