Ärende: Fråga av Victoria Johansson (MP) till KSO om den planerade rivningen av Bagartorpsskolan

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-28
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:261

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-08-28 Fråga av Victoria Johansson (MP)till KSO om den planerade rivningen av Bagartorpsskolan Fråga av Victoria Johansson (MP)till KSO om den planerade rivningen av Bagartorpsskolan (pdf, 96 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 255 Enkel fråga av Victoria Johansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande om den planerade rivningen av Bagartorpskolan KF/2017-08-28 § 255 Enkel fråga av Victoria Johansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande om den planerade rivningen av Bagartorpskolan (Rtf, 228 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-08-28 Kommunfullmäktige §255 Enkel fråga av Victoria Johansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande om den planerade rivningen av Bagartorpskolan