Ärende: Motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående markanvisningspolicy (15/37)

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-12-18
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:613

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-18 KS/2017-05-15 §99 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KS/2017-05-15 §99 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy (Rtf, 245 kB)
2017-05-16 KS/2017-05-15 Protokollsbilaga 18 KS/2017-05-15 Protokollsbilaga 18 (pdf, 97 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 §277 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KF/2017-08-28 §277 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy (Rtf, 156 kB)
2017-12-04 KF/2017-11-28 Protokollsbilaga 3 § 394 KF/2017-11-28 Protokollsbilaga 3 § 394 (rtf, 220 kB)
2017-12-04 KF/2017-11-28 § 394 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KF/2017-11-28 § 394 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy (Rtf, 140 kB)
2015-12-18 Motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående markanvisningspolicy (15/37) Motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående markanvisningspolicy (15/37) (pdf, 133 kB)
2017-05-03 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående markanvisningspolicy (rtf, 128 kB)
2017-06-01 KF §201 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KF §201 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy (Rtf, 156 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 242 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KF/2017-06-19 § 242 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy (Rtf, 120 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §310 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KF/2017-09-25 §310 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy (Rtf, 224 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 §347 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KF/2017-10-30 §347 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy (Rtf, 120 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §310 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy
2015-12-21 Kommunfullmäktige §332 Anmälda motioner
2017-11-28 Kommunfullmäktige §394 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy
2017-06-19 Kommunfullmäktige §242 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy
2017-10-30 Kommunfullmäktige §347 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy
2017-08-28 Kommunfullmäktige §277 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy
2017-05-29 Kommunfullmäktige §201 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy
2017-05-15 Kommunstyrelsen §99 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy