Ärende: Motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående markanvisningspolicy (15/37)

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-12-18
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:613

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-18 KS/2017-05-15 §99 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KS/2017-05-15 §99 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy (Rtf, 245 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 §277 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KF/2017-08-28 §277 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy (Rtf, 156 kB)
2017-05-16 KS/2017-05-15 Protokollsbilaga 18 KS/2017-05-15 Protokollsbilaga 18 (pdf, 97 kB)
2015-12-18 Motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående markanvisningspolicy (15/37) Motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående markanvisningspolicy (15/37) (pdf, 133 kB)
2017-05-03 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående markanvisningspolicy (rtf, 128 kB)
2017-06-01 KF §201 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KF §201 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy (Rtf, 156 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 242 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KF/2017-06-19 § 242 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy (Rtf, 120 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §310 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §310 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy
2015-12-21 Kommunfullmäktige §332 Anmälda motioner
2017-06-19 Kommunfullmäktige §242 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy
2017-08-28 Kommunfullmäktige §277 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy
2017-05-29 Kommunfullmäktige §201 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy
2017-05-15 Kommunstyrelsen §99 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy