Ärende: Lex Sarah - Vuxenenheten, myndighetsgruppen

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-06-09
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:112

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-09 Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah
2017-06-09 Mottagande av rapport enligt lex Sarah
2017-10-27 Dokumentation och utredning och vidtagna åtgärder enligt lex Sarah

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-06-13 Socialnämnden §57 Meddelanden
2017-11-14 Socialnämnden §90 Meddelanden