Ärende: Motion av Bernhard Huber (MP) och Tobias Östberg (MP) om bussfiler i Solna M:22/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:257

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-11 Motion av Bernhard Huber (MP) och Tobias Östberg (MP) om bussfiler i Solna M:22/2017
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 290 Nya motioner
2017-08-25 Motion av Bernhard Huber (MP) och Tobias Östberg (MP) om bussfiler i Solna M:22/2017 Motion av Bernhard Huber (MP) och Tobias Östberg (MP) om bussfiler i Solna M:22/2017 (pdf, 107 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-08-28 Kommunfullmäktige §290 Nya motioner