Ärende: Överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen om köp av kulturutbud för förskola/skola under 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-06-12
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:101

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-12 Överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen om köp av kulturutbud för förskola/skola under 2017

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-21 Kultur- och fritidsnämnden §55 Meddelanden