Ärende: Detaljplan för del av Järva 4:17 vid kv Signalen

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-23
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:502

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-13 BND/2017-11-08 §140 P-hus vid Signalbron planuppdrag
2017-10-31 P-hus vid Signalbron planuppdrag

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-08 Byggnadsnämnden §140 P-hus vid Signalbron planuppdrag