Ärende: Verksamhetsplan och budget för 2018-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-01-20
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:18

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-10 Kvalitetsdeklaration_biblioteket - från 180101 Kvalitetsdeklaration_biblioteket - från 180101 (pdf, 1,1 MB)
2017-10-13 MBL-protokoll KFN MBL-protokoll KFN (pdf, 284 kB)
2017-01-20 Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 (rtf, 129 kB)
2017-10-10 Kultur- och fritidsnämndens nya och reviderade taxor 2018_171009 Kultur- och fritidsnämndens nya och reviderade taxor 2018_171009 (pdf, 74 kB)
2017-10-12 Protokollsanteckning 171012, KFFs verksamhetsplan och budget 2018, Vision, Kommunal och Lärarförbundet Protokollsanteckning 171012, KFFs verksamhetsplan och budget 2018, Vision, Kommunal och Lärarförbundet (pdf, 33 kB)
2017-10-12 Kommunal, yrkande 171012, KFFs verksamhetsplan 2018 Kommunal, yrkande 171012, KFFs verksamhetsplan 2018 (pdf, 62 kB)
2017-10-25 KFNs verksamhetsplan och budget för år 2018 med sikte mot 2019-2020
2017-10-25 KFN § 62 Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 – 2020 KFN § 62 Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 – 2020 (Rtf, 129 kB)
2017-01-20 Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020 (docx, 229 kB)
2017-10-13 Lärarförbundet yrkande Lärarförbundet yrkande (pdf, 39 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-19 Kultur- och fritidsnämnden §62 Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 – 2020