Ärende: Motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (M20/16)

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-06-17
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:227

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 34 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KS/2017-02-20 § 34 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (Rtf, 167 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 265 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KF/2017-08-28 § 265 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (Rtf, 167 kB)
2016-12-19 MHN §46 Remissyttrande om handlingsplan för mikroplast (Ecos MHN/2016-1726) MHN §46 Remissyttrande om handlingsplan för mikroplast (Ecos MHN/2016-1726) (Rtf, 238 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 145 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KF/2017-04-24 § 145 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (Rtf, 156 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 §189 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KF/2017-05-29 §189 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (Rtf, 156 kB)
2016-06-17 Motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (M20/16) Motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (M20/16) (pdf, 95 kB)
2016-10-27 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (M20/16) Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (M20/16) (rtf, 131 kB)
2016-10-27 KFN § 72 Motionssvar om att fram en handlingsplan för mikroplast KFN § 72 Motionssvar om att fram en handlingsplan för mikroplast (Rtf, 166 kB)
2016-12-14 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (docx, 26 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 protokollsbilaga 5 § 265 KF/2017-08-28 protokollsbilaga 5 § 265 (rtf, 208 kB)
2017-03-09 KF/2017-03-06 §77 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KF/2017-03-06 §77 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (Rtf, 156 kB)
2016-10-13 Motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (M20/16)
2016-12-19 Remissyttrande angående motion om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (Ecos 2016-1726) Remissyttrande angående motion om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (Ecos 2016-1726) (rtf, 138 kB)
2016-07-05 Remissföljebrev
2017-04-03 KF/2017-03-27 § 111 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KF/2017-03-27 § 111 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (Rtf, 156 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 230 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KF/2017-06-19 § 230 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast (Rtf, 120 kB)
2016-06-27 KF/2016-06-20 § 213 Anmälda motioner KF/2016-06-20 § 213 Anmälda motioner (Rtf, 138 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-03-27 Kommunfullmäktige §111 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast
2016-06-20 Kommunfullmäktige §213 Anmälda motioner
2017-04-24 Kommunfullmäktige §145 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast
2017-06-19 Kommunfullmäktige §230 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast
2017-08-28 Kommunfullmäktige §265 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast
2017-05-29 Kommunfullmäktige §189 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast
2017-02-20 Kommunstyrelsen §34 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast
2017-03-06 Kommunfullmäktige §77 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast