Ärende: Motion från Msciwoj Swigon (SD) om Filmmuseum i Solna, M:25/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-06
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:150

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-06 Motion från Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna, M:25/2017 Motion från Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna, M:25/2017 (pdf, 1,2 MB)
2017-10-06 Motion av Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna M:25/2017
2017-10-06 Detaljplan över kvarteret Filmstaden
2017-10-27 Svar på motion angående filmmuseum i Solna Svar på motion angående filmmuseum i Solna (rtf, 128 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-16 Kultur- och fritidsnämnden §71 Svar på motion angående filmmuseum i Solna