Ärende: Verksamhetsplan och budget 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-07-01
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2016:695

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-07-01 KS/2016-06-20 Protokollsbilaga 2 § 81 (S) KS/2016:17
2016-07-01 KS/2016-06-20 Protokollsbilaga 1 § 81 (V) KS/2016:17
2017-10-05 BUN delårsrapport augusti 2017 BUN delårsrapport augusti 2017 (rtf, 127 kB)
2016-12-21 Samlingshandling för BUN/2016:695
2016-12-07 Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad (docx, 38 kB)
2016-11-28 Bilaga avtal Raoul Wallenbergsskolorna AB Bilaga avtal Raoul Wallenbergsskolorna AB (pdf, 1,3 MB)
2017-04-27 Barn- och utbildningsförvaltningens budgetuppföljning per mars 2017 Barn- och utbildningsförvaltningens budgetuppföljning per mars 2017 (docx, 29 kB)
2017-04-27 Budgetuppfoljning per mars 2017 Budgetuppfoljning per mars 2017 (docx, 30 kB)
2016-07-01 KS/2016-06-20 Protokollsbilaga § 81 (M) KS/2016:17
2016-10-06 Verksamhetsplan och budget 2017 Verksamhetsplan och budget 2017 (docx, 38 kB)
2017-11-16 BUN §85 Budgetuppföljning per den 31 oktober BUN §85 Budgetuppföljning per den 31 oktober (Rtf, 122 kB)
2017-06-19 BUN §57 Delårsrapport per april 2017 BUN §57 Delårsrapport per april 2017 (Rtf, 136 kB)
2016-11-28 Extra lokalbidrag Extra lokalbidrag (docx, 31 kB)
2016-12-20 BUN/2016-12-14 Protokollsbilaga 2 § 106
2016-10-21 BUN §80/2016-10-19 Verksamhetsplan och budget 2017 BUN §80/2016-10-19 Verksamhetsplan och budget 2017 (Rtf, 139 kB)
2016-10-25 Protokollsbilaga 4 BUN/2016-0-19 § 80 Protokollsbilaga 4 BUN/2016-0-19 § 80 (pdf, 96 kB)
2016-12-07 Förslag till beslut reviderad verksamhetsplan och budget 2017 Förslag till beslut reviderad verksamhetsplan och budget 2017 (docx, 30 kB)
2016-11-28 Information om bidragsbelopp 2017 till andra kommuner, fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg Information om bidragsbelopp 2017 till andra kommuner, fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg (docx, 45 kB)
2016-12-20 BUN/2016-12-14 Protokollsbilaga 1 § 106
2017-01-13 Förhandlingsprotokoll MBL § 11
2017-05-11 BUN §48 Barn- och utbildningsförvaltningens budgetuppföljning per mars 2017
2017-11-09 Budgetuppföljning per oktober 2017 Budgetuppföljning per oktober 2017 (rtf, 127 kB)
2017-11-09 Budgetuppfoljning per oktober 2017 Budgetuppfoljning per oktober 2017 (docx, 222 kB)
2017-06-01 Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 (docx, 223 kB)
2017-10-05 Delårsrapport per augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport per augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden (pdf, 407 kB)
2016-07-01 KS/2016-06-20 § 81 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 – 2019
2016-10-17 MBL protokoll MBL protokoll (docx, 25 kB)
2016-12-20 BUN/2016-12-14 § 106 Verksamhetsplan och budget 2017, reviderad
2016-10-25 Samlingshandling för vp och budget BUN/2016:695
2017-06-01 Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 (rtf, 126 kB)
2017-10-27 BUN §73 Delårsrapport per augusti 2017 för barn- och utbildningsnämnden BUN §73 Delårsrapport per augusti 2017 för barn- och utbildningsnämnden (rtf, 584 kB)
2016-10-05 Förslag till beslut verksamhetsplan och budget 2017 Förslag till beslut verksamhetsplan och budget 2017 (docx, 32 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Barn- och utbildningsnämnden §73 Delårsrapport per augusti 2017 för barn- och utbildningsnämnden
2017-05-10 Barn- och utbildningsnämnden §48 Barn- och utbildningsförvaltningens budgetuppföljning per mars 2017
2017-11-15 Barn- och utbildningsnämnden §85 Budgetuppföljning per den 31 oktober
2016-12-14 Barn- och utbildningsnämnden §106 Verksamhetsplan och budget 2017, reviderad
2016-10-19 Barn- och utbildningsnämnden §80 Verksamhetsplan och budget 2017
2017-06-14 Barn- och utbildningsnämnden §57 Delårsrapport per april 2017