Ärende: Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-09-14
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2015:719

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2015-10-02 Bilaga 2 - Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2015-03-04 Bilaga 2 - Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2015-03-04 (pdf, 472 kB)
2015-10-26 Protokollsutdrag BUN/2015-10-21 § 136 Protokollsutdrag BUN/2015-10-21 § 136 (rtf, 138 kB)
2015-10-05 Bilaga 1 - Förslag till ändringar med markeringar Bilaga 1 - Förslag till ändringar med markeringar (docx, 81 kB)
2016-06-02 Tillägg till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Tillägg till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning (rtf, 94 kB)
2016-06-22 BUN/2016-06-15 §53 Tillägg till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
2016-11-23 BUN/2016-11-16 §98 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
2015-10-02 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning (rtf, 130 kB)
2016-11-09 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2016-11-16 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2016-11-16 (docx, 77 kB)
2016-09-14 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2016-06-15
2016-11-02 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning (rtf, 128 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-06-15 Barn- och utbildningsnämnden §53 Tillägg till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
2016-11-16 Barn- och utbildningsnämnden §98 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
2015-10-21 Barn- och utbildningsnämnden §136 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning