Ärende: Motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta (M16/15)

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-04-24
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:253

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-03-18 Remissföljebrev KS 2015 253
2015-04-24 Motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta Motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta (pdf, 145 kB)
2017-10-17 KS/2017-10-16 §170 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta KS/2017-10-16 §170 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta (Rtf, 128 kB)
2016-03-10 KS/2016-03-07 Protokollsbilaga 12 § 37 KS/2016-03-07 Protokollsbilaga 12 § 37 (pdf, 197 kB)
2017-12-04 KF/2017-11-28 §407 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta KF/2017-11-28 §407 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta (Rtf, 129 kB)
2016-04-29 Svar på motion av Gunilla Åberg och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta Svar på motion av Gunilla Åberg och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta (rtf, 150 kB)
2017-03-15 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta (rtf, 127 kB)
2016-03-11 KS/2016-03-07 Protokollsutdrag § 37 KS/2016-03-07 Protokollsutdrag § 37 (rtf, 143 kB)
2016-04-29 KFN § 29 Svar på motion av Gunilla Åberg och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta KFN § 29 Svar på motion av Gunilla Åberg och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta (Rtf, 167 kB)
2016-02-26 Svar på motion av Gunilla Åberg och Gösta Mårtensson (S) om strandbad i Huvudsta Svar på motion av Gunilla Åberg och Gösta Mårtensson (S) om strandbad i Huvudsta (rtf, 127 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 360 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta KF/2017-10-30 § 360 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta (Rtf, 120 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-12-18 Kommunfullmäktige 22 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta
2017-10-16 Kommunstyrelsen §170 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta
2017-11-28 Kommunfullmäktige §407 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta
2015-04-27 Kommunfullmäktige §90 Anmälda motioner
2017-10-30 Kommunfullmäktige §360 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta
2016-03-07 Kommunstyrelsen §37 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) om strandbad i Huvudsta