Ärende: Omvårdnadsnämndens budget. Verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning 2019-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-01-19
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2017:18

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-25 Samlingshandling för ON/2017:18. ON:s verksamhetsplan och budget för år 2018 med inriktning 2019-2020
2017-08-07 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 3. KS/2017:18
2017-10-10 Verksamhetsplan och budget 2018 Verksamhetsplan och budget 2018 (docx, 292 kB)
2017-08-07 KS/2017-06-19 § 114 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020. KS/2017:18
2017-08-07 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 5. KS/2017:18
2017-10-09 Verksamhetsplan och budget 2018 Verksamhetsplan och budget 2018 (docx, 27 kB)
2017-10-17 MBL-protokoll Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2018 MBL-protokoll Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2018 (pdf, 422 kB)
2017-10-25 ON § 81 Verksamhetsplan och budget 2018 ON § 81 Verksamhetsplan och budget 2018 (Rtf, 129 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-24 Omvårdnadsnämnden §81 Verksamhetsplan och budget 2018