Ärende: Lex Sarah - Barn- och ungdomsenheten

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-09
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:131

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-18 Utredning och vidtagna åtgärder enligt lex Sarah
2017-08-09 Rapport enligt lex Sarah - Barn- och ungdomsenheten
2017-08-09 Mottagande av rapport enligt lex Sarah

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-17 Socialnämnden §77 Meddelanden