Ärende: Interpellation av Jacques de Maré (MP) till TNs ordf om lägesrapport för papperskorgar offentliga toaletter och dricksvattenfontäner

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-28
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:260

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-08-28 Interpellation av Jacques de Maré (MP) till TNs ordf om lägesrapport för papperskorgar offentliga toaletter och dricksvattenfontäner Interpellation av Jacques de Maré (MP) till TNs ordf om lägesrapport för papperskorgar offentliga toaletter och dricksvattenfontäner (pdf, 70 kB)
2017-09-14 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till TNs ordf om lägesrapport för papperskorgar offentliga toaletter och dricksvattenfontäner Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till TNs ordf om lägesrapport för papperskorgar offentliga toaletter och dricksvattenfontäner (docx, 15 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 291 Nya interpellationer
2017-09-28 KF/2017-09-25 §297 Svar på Interpellation av Jacques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande om lägesrapport för papperskorgar, offentliga toaletter och dricksvattenfontäner

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §297 Svar på Interpellation av Jacques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande om lägesrapport för papperskorgar, offentliga toaletter och dricksvattenfontäner
2017-08-28 Kommunfullmäktige §291 Nya interpellationer