Ärende: Socialnämnden 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-11-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:420

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2014-11-27 Protokollsutdrag KF/20141125 § 191 Protokollsutdrag KF/20141125 § 191 (rtf, 108 kB)
2017-10-25 Vänsterpartiets nominering till socialnämnden
2016-12-28 KF/2016-12-19 § 354 Fyllnadsval i socialnämnden KF/2016-12-19 § 354 Fyllnadsval i socialnämnden (Rtf, 159 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 §377 Fyllnadsval i socialnämnden KF/2017-10-30 §377 Fyllnadsval i socialnämnden (Rtf, 121 kB)
2015-12-10 KF/2015-12-01 Protokollsutdrag § 281
2015-12-23 VB angående avsägelser av politiska uppdrag Johanna And
2016-12-28 KF/2016-12-19 § 352 Avsägelse i socialnämnden KF/2016-12-19 § 352 Avsägelse i socialnämnden (Rtf, 156 kB)
2015-11-27 Entledigande Socialnämnden
2016-03-01 KF/2016-02-22 Protokollsutdrag § 72 KF/2016-02-22 Protokollsutdrag § 72 (rtf, 139 kB)
2016-02-01 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 35 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 35 (rtf, 138 kB)
2016-09-28 KF/2016-09-26 § 261 Avsägelse i socialnämnden KF/2016-09-26 § 261 Avsägelse i socialnämnden (Rtf, 182 kB)
2016-01-22 Nomineringar från Liberalerna
2016-12-19 Avsägelse av ersättarplats i socialnämnden
2017-11-06 KF/2017-10-30 §367 Avsägelse i socialnämnden KF/2017-10-30 §367 Avsägelse i socialnämnden (Rtf, 120 kB)
2016-09-21 Avsägelse av uppdrag i socialnämnden och funktionshinderrådet
2017-10-10 Avsägelse av uppdrag i socilnämnden
2016-02-05 KD-representanter i Socialnämnden och Likabehandlingskommittén
2015-12-23 Protokollsutdrag KF/2015-12-21 § 322 Protokollsutdrag KF/2015-12-21 § 322 (rtf, 138 kB)
2016-12-19 Socialdemokraternas nomineringar till tekniska nämnden, trygghetsrådet och socialnämnden

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-02-22 Kommunfullmäktige §72 Fyllnadsval i socialnämnden
2015-12-21 Kommunfullmäktige §322 Avsägelse i socialnämnden
2016-01-25 Kommunfullmäktige §35 Fyllnadsval i socialnämnden
2014-11-25 Kommunfullmäktige §191 Socialnämnden 2015-2018 (KS/2014:420)
2016-12-19 Kommunfullmäktige §352 Avsägelse i socialnämnden
2015-12-01 Kommunfullmäktige §281 Avsägelse i Socialnämnden
2017-10-30 Kommunfullmäktige §367 Avsägelse i socialnämnden
2016-09-26 Kommunfullmäktige §261 Avsägelse i socialnämnden