Ärende: Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-06
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:301

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-06 KS AU/2017-09-27 § 69 Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen
2017-10-17 KS/2017-10-16 §176 Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen
2017-10-06 Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen (rtf, 129 kB)
2017-10-06 MBL-protokoll 2017-09-29 Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen MBL-protokoll 2017-09-29 Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen (pdf, 162 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §176 Tillsättning av förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen