Ärende: Entitan 1, Krysshammarvägen 14 Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd - parkeringsplats för lastbil (SBN/2012:1162)

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-09-30
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:2025

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-13 BILAGA 2, Länsstyrelsens beslut
2017-11-13 BND/2017-11-08 §145 Entitan 1, Krysshammarvägen 14 Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd - parkeringsplats för lastbil (SBN/2012:1162)
2017-09-13 BILAGA 4, Beslut avskrivning
2017-10-30 TJÄNSTESKRIVELSE BN 8 nov 2017 Entitan 1, Krysshammarvägen 14 Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd - parkeringsplats för lastbil (SBN/2012:1162)
2017-09-13 BILAGA 1, Beslut avslag
2017-09-13 BILAGA 3, MMDs dom

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-08 Byggnadsnämnden §145 Entitan 1, Krysshammarvägen 14 Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd - parkeringsplats för lastbil (SBN/2012:1162)