Ärende: Styckjunkaren 3, Armégatan 38 Tillbyggnad av flerbostadshus - påbyggnad på tak.

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-07-03
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:415

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-07-05 Dagsljusredovisning. Styckjunkaren 3
2017-07-05 Följebrev. Styckjunkaren 3
2017-07-05 Ritningsförteckning. Styckjunkaren 3
2017-07-05 Antikvarisk konsekvensbeskrivning. Styckjunkaren 3
2017-07-05 Brandskyddsstrategi. Styckjunkaren 3
2017-07-05 Sektionsritning, 2 st. Styckjunkaren 3
2017-07-21 Kontrollansvarig med certifikat. Styckjunkaren 3
2017-08-02 Bekräftelsebrev, Styckjunkaren 3
2017-09-14 E-post med begäran om förtydligande, Styckjunkaren 3
2017-09-22 Förtydligande bygglovshandlingar, reviderad 2, Styckjunkaren 3
2017-11-02 Handlingar inför startbesked
2017-07-05 Situationsplan. Styckjunkaren 3
2017-07-12 Beägran om komplettering, Styckjunkaren 3
2017-07-21 Utvändiga material och kulörer. Styckjunkaren 3
2017-07-21 Fönsterdetaljer, ritning. Styckjunkaren 3
2017-08-09 KUNGÖRELSE SvD och DN, Styckjunkaren 3
2017-10-03 TJÄNSTESKRIVELSE BN 2017-10-18 Styckjunkaren 3, Armégatan 38 Tillbyggnad av flerbostadshus - påbyggnad på tak.
2017-07-05 Ansökan om bygglov. Styckjunkaren 3
2017-07-05 Ljudkrav och byggbuller. Styckjunkaren 3
2017-07-05 Trafikbullerutredning. Styckjunkaren 3
2017-07-05 Arearedovisning. Styckjunkaren 3
2017-07-05 Utvändiga material och kulörer. Styckjunkaren 3
2017-07-05 Planritning, 9 st. Styckjunkaren 3
2017-10-10 Presentation, Styckjunkaren 3
2017-10-10 Parkeringsbehov, Styckjunkaren 3
2017-11-01 Meddelande om kungörelse
2017-07-05 Illustrationsbilaga. Styckjunkaren 3
2017-10-10 Parkeringsbehov, reviderad, Styckjunkaren 3
2017-10-11 Fasadritning öster, reviderad, Styckjunkaren 3
2017-10-25 BND/2017-10-18 §125 Styckjunkaren 3, tillbyggnad
2017-07-05 Tillgänglighetsutlåtande. Styckjunkaren 3
2017-07-21 Sektionsritning. Styckjunkaren 3
2017-09-21 Förtydligande bygglovshandlingar reviderad 1, Styckjunkaren 3
2017-09-21 Fasadritning, reviderad, Styckjunkaren 3
2017-10-10 E-post ang parkering kontorsdelen, Styckjunkaren 3
2017-07-05 Fasadritning, 8 st. Styckjunkaren 3
2017-10-10 Fasadritning väster, reviderad, Styckjunkaren 3
2017-11-01 Registrerad kungörelse, Styckjunkaren 3

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Byggnadsnämnden §125 Styckjunkaren 3, tillbyggnad