Ärende: Verksamhetsplan och budget 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-10-06
Nämnd:
Kompetensnämnden
Diarienummer:
KN/2016:13

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-10 uppdaterad version.
2017-04-10 Budgetuppföljning per den 31 mars 2017
2017-10-25 KPN/2017-10-24 §38 Delårsrapport augusti 2017 KPN/2017-10-24 §38 Delårsrapport augusti 2017 (Rtf, 121 kB)
2016-10-20 Bilaga 2 till protokoll KPN/2016-10-19 § 36 Bilaga 2 till protokoll KPN/2016-10-19 § 36 (pdf, 123 kB)
2016-10-20 Bilaga 3 till protokoll KPN/2016-10-19 § 36 Bilaga 3 till protokoll KPN/2016-10-19 § 36 (pdf, 109 kB)
2016-10-06 Kompetensnämndens verksamhetsplan och budget 2017 Kompetensnämndens verksamhetsplan och budget 2017 (docx, 164 kB)
2017-05-31 Delarsrapport per april 2017 KPN Delarsrapport per april 2017 KPN (doc, 45 kB)
2017-08-29 KPN/2017-06-13 § 23 KPN/2017-06-13 § 23 (rtf, 137 kB)
2017-04-10 Budgetuppfoljning per mars 2017 (Kompetensnam (3)
2017-05-31 Delårsrapport jan-april 2017 Delårsrapport jan-april 2017 (doc, 45 kB)
2016-10-20 KPN/2016-10-19 § 36 Verksamhetsplan och budget 2017 KPN/2016-10-19 § 36 Verksamhetsplan och budget 2017 (Rtf, 165 kB)
2016-10-31 Budget och verksamhetsplan 2017 KPN/2016-10-19
2017-01-11 Verksamhetsplan och budget 2017 Verksamhetsplan och budget 2017 (docx, 160 kB)
2017-01-18 Kvalitetsdeklaration insatser för arbetssökande Kvalitetsdeklaration insatser för arbetssökande (pdf, 941 kB)
2017-10-17 Delårsrapport jan-aug 2017 Delårsrapport jan-aug 2017 (pdf, 379 kB)
2017-04-10 Budgetuppfoljning per mars 2017 KPN Budgetuppfoljning per mars 2017 KPN (docx, 27 kB)
2017-05-31 Budgetuppföljning per den 31 mars 2017 Budgetuppföljning per den 31 mars 2017 (rtf, 126 kB)
2017-08-29 KPN/2017-06-13 § 22 KPN/2017-06-13 § 22 (rtf, 139 kB)
2017-10-10 Delårsrapport januari - augusti 2017 Delårsrapport januari - augusti 2017 (doc, 44 kB)
2016-10-06 Verksamhetsplan och budget 2017 Verksamhetsplan och budget 2017 (doc, 44 kB)
2016-10-20 Bilaga 1 till protokoll KPN/2016-10-19 § 36 Bilaga 1 till protokoll KPN/2016-10-19 § 36 (pdf, 117 kB)
2017-01-26 Kompetensnämnden 2017-01-24 § 3 Kompetensnämnden 2017-01-24 § 3 (rtf, 137 kB)
2016-10-31 MBL-protokoll - verksamhetsplan och budget 2017 MBL-protokoll - verksamhetsplan och budget 2017 (pdf, 95 kB)
2017-01-11 Budget och Verksamhetsplan 2017 Budget och Verksamhetsplan 2017 (doc, 44 kB)
2017-01-18 Kvalitetsdeklaration vuxenutbildning med mera Kvalitetsdeklaration vuxenutbildning med mera (pdf, 211 kB)
2017-01-18 Kvalitetsdeklaration insatser för nyanlända Kvalitetsdeklaration insatser för nyanlända (pdf, 70 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-10-19 Kompetensnämnden §36 Verksamhetsplan och budget 2017
2017-01-24 Kompetensnämnden §3 Reviderad verksamhetsplan och budget 2017
2017-06-13 Kompetensnämnden §22 Delårsrapport januari - april 2017
2017-10-24 Kompetensnämnden §38 Delårsrapport augusti 2017