Ärende: Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sophia Andersson (S) angående rätt till heltid (M17/15)

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-04-24
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:252

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-31 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Sophia An-dersson (S) angående rätt till heltid Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Sophia An-dersson (S) angående rätt till heltid (rtf, 126 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 353 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid KF/2017-10-30 § 353 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid (Rtf, 120 kB)
2017-12-04 KF/2017-11-28 §400 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid KF/2017-11-28 §400 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid (Rtf, 129 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §316 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid KF/2017-09-25 §316 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid (Rtf, 224 kB)
2015-04-24 Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sophia Andersson (S) angående rätt till heltid Motion av Kalle Sönnergren (S) och Sophia Andersson (S) angående rätt till heltid (pdf, 114 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 283 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid KF/2017-08-28 § 283 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid (Rtf, 156 kB)
2015-05-06 Protokollsutdrag KF/2015-04-27 § 90 Protokollsutdrag KF/2015-04-27 § 90 (rtf, 137 kB)
2017-06-20 KS/2017-06-19 § 125 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid KS/2017-06-19 § 125 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid (Rtf, 124 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §316 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid
2017-12-18 Kommunfullmäktige 15 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid
2017-06-19 Kommunstyrelsen §125 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid
2017-11-28 Kommunfullmäktige §400 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid
2015-04-27 Kommunfullmäktige §90 Anmälda motioner
2017-10-30 Kommunfullmäktige §353 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid
2017-08-28 Kommunfullmäktige §283 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid