Ärende: Motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare M:23/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-28
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:259

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 290 Nya motioner
2017-08-28 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare M:23/2017 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare M:23/2017 (pdf, 53 kB)
2017-09-11 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare M:23/2017

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-08-28 Kommunfullmäktige §290 Nya motioner