Ärende: Kompetensnämnden 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-11-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:419

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-06-13 Nominering till ersättare i kompetensnämnden
2016-06-27 KF/2016-06-20 § 198 Avsägelse i kompetensnämnden
2014-11-27 Protokollsutdrag KF/20141125 § 190 Protokollsutdrag KF/20141125 § 190 (rtf, 108 kB)
2017-10-31 Moderaternas nominering till kompetensnämnden
2017-11-06 KF/2017-10-30 §379 Fyllnadsval i kompetensnämnden KF/2017-10-30 §379 Fyllnadsval i kompetensnämnden (Rtf, 226 kB)
2016-12-19 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kompetensnämnden
2017-01-25 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kompetensnämnden
2016-08-29 Nominering till nämnder från socialdemokraterna
2017-01-25 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kompetensnämnden samt nomineringar
2017-02-06 KF/2017-01-30 § 48 Fyllnadsval i kompetensnämnden
2016-12-14 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kompetensnämnden
2016-06-13 Avsägelse kompetensnämnden
2016-12-28 KF/2016-12-19 § 351 Avsägelser i kompetensnämnden KF/2016-12-19 § 351 Avsägelser i kompetensnämnden (Rtf, 156 kB)
2017-02-03 KF/2017-01-30 § 41 Avsägelse i kompetensnämnden KF/2017-01-30 § 41 Avsägelse i kompetensnämnden (Rtf, 157 kB)
2016-06-27 KF/2016-06-20 § 200 Fyllnadsval i kompetensnämnden
2016-08-25 Avsägelse av uppdrag i kompetensnämden
2016-08-31 KF/2016-08-29 § 238 Avsägelser i kompetensnämnden
2016-08-31 KF/2016-08-29 § 243 Fyllnadsval i kompetensnämnden
2017-01-26 Centerpartiets nominering till kompetensnämnden

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-08-29 Kommunfullmäktige §238 Avsägelser i kompetensnämnden
2016-06-20 Kommunfullmäktige §200 Fyllnadsval i kompetensnämnden
2017-01-30 Kommunfullmäktige §41 Avsägelse i kompetensnämnden
2014-11-25 Kommunfullmäktige §190 Kompetensnämnden 2015-2018 (KS/2014:419)
2016-12-19 Kommunfullmäktige §351 Avsägelser i kompetensnämnden
2017-10-30 Kommunfullmäktige §379 Fyllnadsval i kompetensnämnden