Ärende: Motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar M: 17/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-06-12
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:99

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-06 Svar på motion om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar Svar på motion om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar (rtf, 127 kB)
2017-06-12 KF/2017-05-29 § 208 Nya motioner
2017-06-12 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar M:17/2017
2017-09-27 KFN § 50 Motion om HBTQ certifiering av Solnas fritidsgårdar (v) KFN § 50 Motion om HBTQ certifiering av Solnas fritidsgårdar (v) (Rtf, 124 kB)
2017-06-12 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar M:17/2017 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar M:17/2017 (pdf, 115 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-21 Kultur- och fritidsnämnden §50 Motion om HBTQ certifiering av Solnas fritidsgårdar (v)