Ärende: Verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för 2018-2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-12-07
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2016:8

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-03-10 Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 (rtf, 128 kB)
2017-03-10 Delårsrapport per augusti 2017 Delårsrapport per augusti 2017 (rtf, 132 kB)
2017-10-25 KFN § 61 Delårsredovisning per augusti KFN § 61 Delårsredovisning per augusti (Rtf, 126 kB)
2015-12-08 Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 - 2019 Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 - 2019 (rtf, 127 kB)
2017-05-05 KFN §22 Budgetuppföljning per mars 2017
2017-04-18 Delårsrapport per augusti 2017 Delårsrapport per augusti 2017 (docx, 243 kB)
2016-12-12 Förhandlingsprotokoll MBL § 11, verksamhetsplan och budget 2017, reviderad version
2016-10-26 KFN/2016-10-18 § 73 Protokollsbilaga 4
2016-12-08 Yrkande gällande verksamhetsplan och budget 2017, organisationsjusteringar av central stab och kultursektionen
2016-09-27 Verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för 2018 - 2019 Verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för 2018 - 2019 (docx, 45 kB)
2016-12-19 KFN/2016-12-15 § 90 Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 - 2019 - reviderad version
2016-12-12 Lärarförbundets yrkande gällande VP 2017 och organisationsjusteringar av central stab och kultursektion
2016-12-19 KFN/2016-12-15 § 90 Bilaga 1
2017-03-10 Budgetuppföljning per mars 2017 Budgetuppföljning per mars 2017 (rtf, 127 kB)
2016-10-13 Förhandlingsprotokoll MBL, verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 - 2019
2017-03-10 Budgetuppföljning per oktober 2017 Budgetuppföljning per oktober 2017 (rtf, 128 kB)
2016-11-29 Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 - 2019 - reviderad version Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 - 2019 - reviderad version (rtf, 129 kB)
2016-11-29 Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 - 2019 - reviderad version Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 - 2019 - reviderad version (docx, 46 kB)
2017-04-18 Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 (docx, 222 kB)
2017-06-08 KFN §32 Delårsrapport per april 2017
2017-11-06 Budgetuppföljning per oktober 2017 Budgetuppföljning per oktober 2017 (docx, 220 kB)
2016-10-26 KFN/2016-10-18 § 73 Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 – 2019
2016-10-26 Protokollsanteckning från Kommunal, Lärarförbundet och Vision gällande kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2017
2016-10-26 Samlingshandling för verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019, KFN/2016:8
2016-12-20 Samlingshandling för KFN/2016:8, Reviderad verksamhetsplan och budget för 2017
2017-03-28 Budgetuppföljning per mars 2017 Budgetuppföljning per mars 2017 (docx, 29 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-06-01 Kultur- och fritidsnämnden §32 Delårsrapport per april 2017
2016-10-18 Kultur- och fritidsnämnden §73 Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 – 2019
2016-12-15 Kultur- och fritidsnämnden §90 Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 - 2019 - reviderad version
2017-11-16 Kultur- och fritidsnämnden §70 Budgetuppföljning per oktober 2017
2017-04-27 Kultur- och fritidsnämnden §22 Budgetuppföljning per mars 2017
2017-10-19 Kultur- och fritidsnämnden §61 Delårsredovisning per augusti