Ärende: Motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-12-07
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2016:140

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-08-23 Återremiss av motion av Margareta Randwall (MP) att Solna stad ska köpa in och erbjuda gratis broddar till kommuninvånare över 65 år Återremiss av motion av Margareta Randwall (MP) att Solna stad ska köpa in och erbjuda gratis broddar till kommuninvånare över 65 år (rtf, 131 kB)
2016-12-07 Motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016 Motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016 (pdf, 75 kB)
2016-12-07 Remiss om motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016 Remiss om motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016 (rtf, 128 kB)
2017-04-19 Brev om återremiss av motion om broddar
2017-04-19 Yrkande om återremiss av motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre
2017-04-19 Återremiss av Motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016
2017-04-19 KS/2017-04-10 § 80 Svar på motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre KS/2017-04-10 § 80 Svar på motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre (Rtf, 162 kB)
2017-02-27 Yttrande över motion av Margareta Randwall (MP) att Solna stad ska köpa in och erbjuda gratis broddar till äldre Yttrande över motion av Margareta Randwall (MP) att Solna stad ska köpa in och erbjuda gratis broddar till äldre (rtf, 152 kB)
2017-03-28 ON §29 Yttrande över motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016 ON §29 Yttrande över motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016 (Rtf, 124 kB)
2017-04-19 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 13 § 80 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 13 § 80 (pdf, 84 kB)
2017-09-25 ON § 66 Motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016 ON § 66 Motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016 (Rtf, 130 kB)
2017-04-19 Svar på motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-19 Omvårdnadsnämnden §66 Motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016
2017-03-21 Omvårdnadsnämnden §29 Yttrande över motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre M:36/2016