Ärende: Motion av Lena Alfredson (S) om barn som förlorar sin plats på förskola och fritidshem M:29/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-27
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:317

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-27 Motion av Lena Alfredson (S) om barn som förlorar sin plats på förskola och fritidshem M:29/2017 Motion av Lena Alfredson (S) om barn som förlorar sin plats på förskola och fritidshem M:29/2017 (pdf, 175 kB)
2017-11-03 Motion av Lena Alfredson (S) om barn som förlorar sin plats på förskola och fritidshem M:29/2017
2017-11-06 KF/2017-10-30 §381 Nya motioner KF/2017-10-30 §381 Nya motioner (Rtf, 227 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-30 Kommunfullmäktige §381 Nya motioner