Ärende: Interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-06-16
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:214

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 295 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding
2017-06-16 Interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding Interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding (pdf, 72 kB)
2017-08-18 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kso angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kso angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding (docx, 12 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 252 Nya interpellationer KF/2017-06-19 § 252 Nya interpellationer (Rtf, 120 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 261 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding KF/2017-08-28 § 261 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding (Rtf, 156 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §295 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding
2017-06-19 Kommunfullmäktige §252 Nya interpellationer
2017-08-28 Kommunfullmäktige §261 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding