Ärende: Val av ombud till Svealands kustvattenvårdsförbund mandatperioden 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-02-16
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:65

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2015-02-17 Protokollsutdrag KS/2015-02-16 § 31 Protokollsutdrag KS/2015-02-16 § 31 (rtf, 136 kB)
2016-08-22 Avsägelse av uppdrag som ombud i Svealands kustvattenvårdsförbund
2017-11-15 KS/2017-11-13 § 209 Fyllnadsval i Svealands kustvattenvårdsförbund KS/2017-11-13 § 209 Fyllnadsval i Svealands kustvattenvårdsförbund (Rtf, 120 kB)
2017-11-06 Socialdemokraternas nominering till Svealands Kustvattenförbund
2016-09-13 KS/2016-09-12 § 127 Avsägelse i Svealands kustvattenvårdsförbund KS/2016-09-12 § 127 Avsägelse i Svealands kustvattenvårdsförbund (Rtf, 184 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-02-16 Kommunstyrelsen §31 Val av ombud till Svealands kustvattenvårdsförbund
2016-09-12 Kommunstyrelsen §127 Avsägelse i Svealands kustvattenvårdsförbund
2017-11-13 Kommunstyrelsen §209 Fyllnadsval i Svealands kustvattenvårdsförbund