Ärende: Motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna M:35/2016

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-11-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:368

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-12-06 Motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna M:35/2016
2017-01-12 Återkallelse av remiss Motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna M:35/2016
2017-11-15 KS/2017-11-13 §199 Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna KS/2017-11-13 §199 Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna (Rtf, 129 kB)
2016-11-25 Motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna M:35/2016 Motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna M:35/2016 (pdf, 100 kB)
2016-12-02 KF/2016-11-29 § 337 Anmälda motioner
2017-07-11 Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna (rtf, 131 kB)
2017-11-16 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 12 § 199 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 12 § 199 (pdf, 75 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-13 Kommunstyrelsen §199 Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna
2017-11-28 Kommunfullmäktige 29 Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna
2016-11-29 Kommunfullmäktige §337 Anmälda motioner