Ärende: Detaljplan för del av kv Nationalarenan inom stadsdelen Järva (Arena Gate)

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-11-01
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:162

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-03 Angående detaljplan för del av kv Nationalarenan (Arena Gate)
2017-11-01 Samrådsremiss och sändlista gällande detaljplan för del av kv Nationalarenan inom stadsdelen Järva (Arena Gate)
2017-11-01 Plankarta, Detaljplan för del av kv Nationalarenan inom stadsdelen Järva (Arena Gate)
2017-11-01 Detaljplan för del av kv Nationalarenan inom stadsdelen Järva (Arena Gate)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-16 Kultur- och fritidsnämnden §76 Meddelanden