Ärende: Fråga från Victoria Johansson (MP) till KSO ang samrådsmöten för naturreservat kring Råstasjön

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-29
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:196

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-29 Fråga från Victoria Johansson (MP) till KSO ang samrådsmöten för naturreservat kring Råstasjön Fråga från Victoria Johansson (MP) till KSO ang samrådsmöten för naturreservat kring Råstasjön (pdf, 62 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 168 Svar på enkel fråga av Victoria Johansson (MP) om samrådsmöten för naturreservat kring Råstasjön KF/2017-05-29 § 168 Svar på enkel fråga av Victoria Johansson (MP) om samrådsmöten för naturreservat kring Råstasjön (Rtf, 156 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-05-29 Kommunfullmäktige §168 Svar på enkel fråga av Victoria Johansson (MP) om samrådsmöten för naturreservat kring Råstasjön