Ärende: Miljö-och hälsoskyddsnämndens sammanträdestider 2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-27
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:33

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-27 MIljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2018 (Ecos MHN/2017-1756)
2017-11-16 MHN/2017-11-07 §49 MIljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2018 (Ecos MHN/2017-1756)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-07 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §49 MIljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2018 (Ecos MHN/2017-1756)