Ärende: Att förelägga med vite att utföra undersökningar

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-22
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:25

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-08-30 MHN § 30 Föreläggande med vite
2017-10-27 Förslag till beslut om att förelägga med vite att utföra undersök-ningar samt inkomma med uppgifter rörande olägenhet för männi-skors hälsa på Brahevägen 3, (Ecos 2016-524)
2017-11-08 MHN/2017-11-07 §48 Förslag till beslut om att förelägga med vite att utföra undersökningar samt inkomma med uppgifter rörande olägenhet för människors hälsa på Brahevägen 3 (MHN/2016-524 Ecos)
2017-08-23 Förslag till beslut om att förelägga med vite att utföra undersökningar samt inkomma med uppgifter rörande olägenhet för människors hälsa på Brahevägen 3 (MHN/2016-524 Ecos)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-08-29 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §30 Föreläggande med vite
2017-11-07 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §48 Förslag till beslut om att förelägga med vite att utföra undersökningar samt inkomma med uppgifter rörande olägenhet för människors hälsa på Brahevägen 3 (MHN/2016-524 Ecos)