Ärende: Delårsrapport per augusti 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-03
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:494

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-25 BND/2017-10-18 §119 Delårsrapport per augusti 2017
2017-10-10 Delårsrapport per augusti 2017 Delårsrapport per augusti 2017 (pdf, 324 kB)
2017-10-04 Delårsrapport per 31 augusti 2017 Delårsrapport per 31 augusti 2017 (rtf, 126 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Byggnadsnämnden §119 Delårsrapport per augusti 2017