Ärende: Fråga från Bernhard Huber (MP) till KSO ang ny badplats

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-29
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:195

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 166 Svar på enkel fråga av Bernard Huber (MP) kommunstyrelsens om ny badplats KF/2017-05-29 § 166 Svar på enkel fråga av Bernard Huber (MP) kommunstyrelsens om ny badplats (Rtf, 156 kB)
2017-05-29 Fråga från Bernhard Huber (MP) till KSO ang ny badplats Fråga från Bernhard Huber (MP) till KSO ang ny badplats (pdf, 74 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-05-29 Kommunfullmäktige §166 Svar på enkel fråga av Bernard Huber (MP) kommunstyrelsens om ny badplats