Ärende: Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet SOU 2017:54

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-07-12
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:239

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-28 Remissvar på förslaget om att fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) Remissvar på förslaget om att fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) (rtf, 142 kB)
2017-07-12 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet SOU 2017:54 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet SOU 2017:54 (pdf, 2,3 MB)
2017-10-17 KS/2017-10-16 §168 Remiss fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU:2017:54)
2017-07-12 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet SOU 2017:54 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet SOU 2017:54 (pdf, 87 kB)
2017-09-28 Remissvar på förslaget om att fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) Remissvar på förslaget om att fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) (rtf, 164 kB)
2017-10-04 Remissvar över betänkandet ”Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)” Remissvar över betänkandet ”Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)” (rtf, 134 kB)
2017-07-12 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet SOU 2017:54

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §168 Remiss fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU:2017:54)