Ärende: Interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-29
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:199

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-29 Interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna Interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna (pdf, 428 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 259 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna KF/2017-08-28 § 259 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna (Rtf, 157 kB)
2017-06-08 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna (docx, 150 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 209 Nya interpellationer
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 220 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna KF/2017-06-19 § 220 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna (Rtf, 120 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-06-19 Kommunfullmäktige §220 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna
2017-08-28 Kommunfullmäktige §259 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående Rödingarna
2017-05-29 Kommunfullmäktige §209 Nya interpellationer