Ärende: Reviderad dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-24
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:134

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-04 Kultur- och fritidsnämndens arkivbeskrivning Kultur- och fritidsnämndens arkivbeskrivning (doc, 64 kB)
2017-09-04 Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan (doc, 220 kB)
2017-08-24 Reviderad dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden Reviderad dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden (rtf, 136 kB)
2017-09-28 Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan, slutlig version med paragrafnummer
2017-09-27 KFN § 51 Reviderad dokumenthanteringsplan KFN § 51 Reviderad dokumenthanteringsplan (Rtf, 119 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-21 Kultur- och fritidsnämnden §51 Reviderad dokumenthanteringsplan